• banner
Els llençols d'escuma després de tallar s'utilitzen popularment com a estores de dormir, estores d'assegut i estores d'exercici de ioga a causa de les propietats superiors del coixí.