• banner
L'escuma de polietilè reticulat de cèl·lules tancades fabricada per Meishou normalment es lamina amb paper d'alumini reforçat en una o dues cares per satisfer els requisits d'aïllament tèrmic dels clients, i l'estructura "sandwich" també és popular que es compon d'escuma, paper d'alumini i auto-auto suport adhesiu.
Característiques: 1. Aïllament tèrmic ecològic i eficaç 2. Escuma d'estructura de cèl·lules tancades 3. Resistència química (sodi, sílice, fluor, clorur, etc.) 4. Antibacterià i antifúngic 5. Baix nivell d'emissió de COV (<4 μg/m2) /h en 24 hores) 6. Excel·lent resistència mecànica 7. Absorció acústica 8. Baixa permeabilitat al vapor d'aigua (0 perms) - Estanc a l'aigua gràcies al paper d'alumini pre-aplicat
Aplicació: 1. Tubs de gran diàmetre (en lloc de tubs s'utilitzen làmines) 2. Conductes de ventilació 3. Dipòsits i dipòsits 4. Vehicles 5. Equipaments mecànics 6. Sostre de casa / coberta metàl·lica d'edifici 7. Caseta d'aus de corral